Euro classificatie EN 13501-1

  • EURO – classificaties voor bouwmateriaal
  • De Europese brandclassificatie voor bouwmaterialen EN 13501-1 rangeert bouwmaterialen in 7 klassen met betrekking tot hun brandgedrag
euro_classifcation_magma_fire_protection
euro_classification_magma_fire_protection

ContactNeem contact op voor meer informatie

+31 (0) 167 526 868

Een aantal grote branden in Europa hebben de importantie van brandveiligheid in gebouwen benadrukt. De Europese Commissie, gesteund door een groep van experts op het gebied van brandveiligheid hebben een geheel nieuw classificatiesysteem geïntroduceerd, deels gebaseerd op bestaande testmethoden, maar gedeeltelijk, en kritisch voor vele bouwproducten, op een volledig nieuwe test, de zogenaamde “Single Burning Item” (SBI) test.

Als gevolg hiervan zijn alle nationale brandklassen vervangen door “Euro-klassen”. In het verleden had iedere EU lidstaat zijn eigen brandtesten. De wirwar en complexiteit van deze vaak eenvoudige brandtesten zorgde voor belemmering van het vrije handelsverkeer. Brandtesten die qua uitvoering identiek waren maar in het “verkeerde” land waren getest werden als ongeldig beschouwd. De invoering van de nieuwe Europese standaard testen (EN) en classificaties heeft dit vereenvoudigd. De brandclassificatie na een EN brandtest, uitgevoerd in Nederland zou in principe geldig moeten in alle EU lidstaten. De implementering van de brandclassificatie in de nationale Bouwregelgeving ligt nog steeds bij de nationale overheid. Dit betekent dat wanneer land A de EURO-brandklasse B-s2, d0 voorschrijft voor bijvoorbeeld wanden, dit niet betekent dat land B dezelfde brandklasse zal voorschrijven. Wanneer land B beslist dat Euro-brandklasse D-s3, d1 voldoende is dan zijn zij vrij om dit in de national bouwregelgeving op te nemen. Slechts de brandtest is gestandaardiseerd.

Helaas schrijft Frankrijk voor dat buitenlandse testrapporten, gevalideerd dienen te worden door een Frans testinstituut wat betekent dat er nog steeds extra kosten gemaakt dienen te worden om in Frankrijk zaken te kunnen doen met bouwmaterialen. Een andere mogelijkheid is wellicht om de materialen juist in Frankrijk te laten uitvoeren omdat alle andere EU lidstaten de Franse rapporten wel accepteren.

De “Euro-classificaties” zijn reeds gepubliceerd in 2001 en het was origineel de bedoeling dat binnen een tijdsbestek van 5 jaar, de oude nationale brandklassen vervangen zouden worden. Daarna zou slechts de Euro brandklasse geldig zijn. De implementatie van de Euro brandklasse heeft echter veel langer geduurd dan verwacht en nog steeds komt het voor dat er door architecten, lokale overheden of andere controlerende instanties gerefereerd wordt aan de oude nationale brandklasse die dus eigenlijk helemaal niet meer geldig zou moeten zijn. De “nieuwe” Euro brandklasse raakt echter wel steeds beter bekend en het feit dat de Europese testrapportages niet meer geweigerd mogen worden zorgt voor acceptatie binnen de bouwindustrie.

De Europese brandclassificatie voor bouwmaterialen EN 13501-1 rangeert bouwmaterialen in 7 klassen met betrekking tot hun brandgedrag: A1, A2, B, C, D, E en F.

EuroklasseInhoud
A1 & A2niet of nauwelijks bijdrage aan de ontwikkeling van een brand
Been zeer kleine bijdrage tot brand
Cbeperkte bijdrage tot brand
Ddragen bij tot de ontwikkeling van brand
Edragen bij tot de ontwikkeling van brand en kunnen slechts een minimale
ontstekingsbron weerstaan
Fdragen in hevige mate bij tot de ontwikkeling van brand, voldoen aan geen enkele van bovenstaande kwalificatie en/of wordt toegekend aan bouwmaterialen zonder de benodigde testrapportages.

Naast deze brand-classificatie, geeft de Euro brandklasse tevens een classificatie voor het rookgedrag (s1 tot s3) en het druipgedrag van materialen (d0 tot d2).

De hierboven benoemde brandtest “Single Burning Item” ofwel SBI test is niet de enig gebruikte testmethode om tot een brandclassificatie te komen:

EuroklasseInhoud
A1EN ISO 1182 en EN ISO 1716
A2EN ISO 1182 + EN ISO 1716 + EN 13823 (SBI)
B, C, DEN 13823 (SBI) + EN ISO 11925-2
EEN ISO 11925-2
FNon performance bij EN ISO 11925-2 of niet getest
NormInhoud
EN ISO 1182Beproeving onbrandbaarheid van materialen.
EN ISO 1716Bepaling van de calorische waarde
EN 13823 (SBI) Single Burning Item test
EN ISO 11925-2 Ontbranden door kleine vlamtest

Algemeen

Brandvertragende materialen weerstaan de ontsteking van materialen waardoor er tijd wordt gewonnen om een beginnende brand onder controle te kunnen blussen en om een gebouw veilig te kunnen ontruimen.

Wetgeving

Tegenwoordig bestaan er geharmoniseerde Europese brandtesten voor het brandgedrag van materialen en constructies. Het Europese classificatie systeem is inmiddels ingevoerd in de nationale regelgeving van alle EU lidstaten.