Wetgeving

  • De Europese norm EN 13501 (European fire classification of materials, construction products and building elements
  • Voor de meeste materialen is brandveiligheid een essentieel punt van aandacht.
fire_safety_magma_3_chemicals
fire_safety_magma_2_chemicals
fire_safety_magma_1_chemicals

ContactNeem contact op voor meer informatie

+31 (0) 167 526 868

Als gevolg van brand hebben we alleen in Europa meer dan 4.000 doden en 70.000 mensen die in een ziekenhuis terecht komen en de aan brand verbonden kosten bedragen meer dan 126 miljard euro. Het brandgedrag van materialen en constructies heeft een grote impact op bijvoorbeeld bouw, transport, elektrische technieken, meubilair etc.Brandveiligheid bevat misschien wel het grootste aantal normen, testen, voorschriften en wettelijke regelingen op zowel nationaal als internationaal niveau. Met name openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen moeten veilig zijn, omdat juist op deze plaatsen kwetsbare mensen aanwezig zijn.

In het verleden ontwikkelde elk land in de Europese Unie eigen brandtesten ter ondersteuning van de bouwregelgeving. Door de diversiteit in brandtesten is het uiterst moeilijk om brandklassen te vergelijken. Fabrikanten dienden in ieder land de nationale brandtesten uit te laten voeren om het mogelijk te maken hun producten op de markt te brengen.

Tegenwoordig bestaan er geharmoniseerde Europese brandtesten voor het brandgedrag van materialen en constructies. Het Europese classificatie systeem is inmiddels ingevoerd in de nationale regelgeving van alle EU lidstaten.

Alle materialen die worden verwerkt in permanente constructies moeten in overeenstemming zijn met de Europese Bouwproductenrichtlijn (BPR). De BPR is erop gericht om belemmeringen voor de handel binnen de EU te voorkomen en heeft ervoor gezorgd dat materialen of producten die in een EU lidstaat getest zijn volgens de Europese norm, geaccepteerd dienen te worden in alle andere EU lidstaten.

De Europese norm EN 13501 (European fire classification of materials, construction products and building elements) is tegenwoordig een standaard norm die binnen de lidstaten wordt gepresenteerd als bijvoorbeeld NEN-EN 13501 in Nederland, BS-EN 13501 in het Verenigd Koninkrijk, DIN EN 13501 in Duitsland enz.

Politiek gezien wordt er wereldwijd getracht om de brandveiligheid van consumentenproducten en openbare ruimtes te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Brandvertragende materialen worden hierin erkend als bruikbare of noodzakelijke oplossing. Om de brandveiligheid binnen gebouwen te kunnen garanderen worden er daardoor eisen gesteld aan de mate van ontvlambaarheid, wat vaak in zal houden dat materialen dienen te worden geproduceerd of nabehandeld met brandvertragende chemicaliën. Niet alleen bouwmaterialen, maar ook decoratiematerialen zoals tapijten, gordijnen en meubels dienen te voldoen aan vastgestelde brand-eigenschappen.

Bouwmaterialen zoals beton, staal, baksteen en hout zullen bij hoge temperaturen uiteindelijk branden, smelten of bezwijken maar door behandeling met brandvertragend chemicaliën of coatings kunnen de brandweerstand en brandvertragende kwaliteiten van deze materialen aanzienlijk worden verbeterd.

Brandvertragende materialen kunnen niet eenvoudig ontbranden waardoor men tijd wint om een gebouw te evacueren bij het ontstaan van een calamiteit zoals brand. Wanneer brandvertragende materialen eindelijk beginnen te branden, dan zal de vlamuitbreiding veel langzamer plaatsvinden dan bij onbehandeld materiaal.

Brandvertragende producten zoals Magma Firestop® worden geformuleerd ter verbetering van de reactie bij vuurbelasting van een materiaal en een brandvertragend behandeld materiaal mag daardoor niet als ontstekingsbron dienen.

Bij de brandtesten waarin een classificatie van brandvertragend materiaal wordt weergeven wordt dan ook geprobeerd om de ontwikkeling van een brand in zijn eerste fase te onderzoeken; kan het materiaal eenvoudig of moeilijk aangestoken worden; de mate en snelheid van vlamuitbreiding bij een inmiddels brandend materiaal; de energie (hitte) die daarbij vrij gaat komen; de rook die vrij komt, smeltgedrag van materialen zijn gebaseerd op de mogelijkheden en snelheid van evacuatie bij het uitbreken van een brand. Alle punten worden seperaat beoordeeld en uiteindelijk geclassificeerd.

De nationale regelgeving schrijft voor openbare gebouwen voor aan welke brandklassen de materialen dienen te voldoen en door middel van het uitvoeren van de officiele brandtesten kan dan bevestig worden of te gebruiken materialen ook daadwerkelijk kunnen voldoen. Niet geteste materialen vervallen automatisch in de laagste brandklasse.

Voor de meeste materialen is brandveiligheid een essentieel punt van aandacht. Testlaboratoria zijn in staat om te dienen in de beoordeling, testen, classificatie en daarop volgende certificering van materialen.

Of u nu betrokken bent bij bouwprojecten, transport, industriële processen of offshore toepassingen, laat u goed informeren door kennisinstituten en/of professionele leveranciers die uw vragen in deze materie begrijpen en u kunnen voorzien van de juiste producten en certificeringen

Algemeen

Brandvertragende materialen weerstaan de ontsteking van materialen waardoor er tijd wordt gewonnen om een beginnende brand onder controle te kunnen blussen en om een gebouw veilig te kunnen ontruimen.

Euro classificatie

De Europese brandclassificatie voor bouwmaterialen EN 13501-1 rangeert bouwmaterialen in 7 klassen met betrekking tot hun brandgedrag.