Kwaliteitsprincipes

  • Magma Industries, onderdeel van AD International
  • ISO 9001: 2008 en ISO 14001: 2004
  • KOMO en Cradle-to-Cradle gecertficeerd
magma_industries_quality_principlesQuality icon for AD Productions toll manufacturing servicesQuality icon for AD Productions toll manufacturing services

ContactNeem contact op voor meer informatie

+31 (0) 167 526 868

Magma Industries dient als onderdeel van de AD International groep te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die binnen de groep worden gesteld. De directie geeft prioriteit aan een effectief beleid inzake Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Kwaliteit is een van de belangrijkste value-drivers van ons bedrijf en onze ISO 14001 certificering zien wij als toewijding naar onze kwaliteitsnorm. De door onze organisatie geleverde kwaliteit vertaalt zich namelijk direct in de (eind) kwaliteit van de producten van onze klanten.

Het spreekt dan ook voor zich dat wij ISO geaccrediteerd zijn en beschikken over een robuust productie systeem dat gebaseerd is op hoge industrie standaarden.

Dit alles dient te zorgen voor een vertrouwensband met onze klanten betreffende het kwaliteitsoogpunt. Verder verbeteren wij onze processen continue en zorgen dat onze kennis up-to-date blijft zodat wij u vandaag maar ook in de toekomst kunnen voorzien van de allerbeste service.

ISO 9001: 2008 Kwaliteit Standaard

Onze ISO 9001 certificering toon onze commitment en vermogen om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en ons streven om de klanttevredenheid te verhogen door de principes uit het ISO systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 14001: 2004 Milieu management systeem

De AD directie geeft prioriteit aan een effectief beleid inzake Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Met het ISO 14001 certificaat maken wij aantoonbaar aan onze klanten dat wij voldoen aan de eisen in de ISO 14001-norm en nationale milieuwetgeving. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem binnen de organisatie.
Door de eisen van het managementsysteem hebben wij ons milieubeleid structureel op orde. ISO 14001 helpt ons als bedrijf verder om te besparen op afval- en energiekosten.

BRZO richtlijn (SEVESO III)

AD International is trots dat zij als MKB bedrijf voldoet aan de BRZO richtlijn. De Europese SEVESO-richtlijn verplicht bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen om in de bedrijfsvoering voldoende aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten. In Nederland is de SEVESO richtlijn geïmplementeerd in de BRZO 99 regelgeving (BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Momenteel zijn net iets meer dan 400 BRZO bedrijven in Nederland. Sinds 1 juni 2015 is de nieuwe Europese SEVESO III richtlijn van kracht. SEVESO III is geïmplementeerd in de BRZO-2015 regelgeving.

Cradle-to-Cradle

Hout behandeld met Magma Firestop® is goedgekeurd voor Cradle-to-Cradle (C2C) certificering. Verschillende Magma klanten hebben hun end-use materiaal zoals verlaagde plafonds, wanden en gevels volgens dit keurmerk gecertificeerd.
Cradle to Cradle is een innovatie theorie ontwikkeld door de chemicus prof.dr. Michael Braungart en architect William Mc Donough en is gebaseerd op drie basisprincipes:
1.Elimineer het concept afval
2.Stroom met hernieuwde energie
3.Respecteer menselijke en natuurlijke systemen
Cradle to Cradle gaat er vanuit dat een gebouw een volledige duurzame cirkel van grondstoffen en materialen vormt (circulaire economie). De gebruikte materialen worden geminimaliseerd en de materialen die gebruikt worden zijn volledig te hergebruiken of terug te geven aan de natuur. Afval kan op deze manier als ‘voedsel’ voor nieuw leven worden gezien.

KOMO

Het Magma Firestop® behandelingsproces is gecertificeerd volgens de KOMO kwaliteitsrichtlijnen voor “brandvertragende behandeling van hout en houtproducten gebaseerde materialen door vacuüm-druk-methode”, overeenkomstig de richtlijn BRL 0602. KOMO-certificering zorgt voor kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheer. Het productcertificaat leidt tot een permanente controle op het product, het productieproces en serieproductie.

Kwaliteit binnenlucht

Magma Firestop® behandeld hout is getest op de uitstoot van schadelijke stoffen volgens de Europese norm CEN 16516 ‘Construction products – Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air’ ofwel de bepaling van gevaarlijke stoffen die in de binnenlucht vrijkomen uit bouwproducten.
Deze norm geeft een horizontale referentiemethode voor de bepaling van de emissies van gereglementeerde gevaarlijke stoffen van bouwproducten in binnenlucht kwaliteit. Vrijgekomen vluchtige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. De methode is ‘horizontaal’, dat wil zeggen dat die van toepassing is op alle bouwproducten die onder de CPR vallen (waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat).
Materialen worden getest op onder andere vluchtige organische stoffen (VOC en SVOC), formaldehyde, kankerverwekkende stoffen en ammoniak. Hout behandeld met Magma Firestop voldoet aan de eisen zoals gesteld in CEN 16516 met inbegrip van de nationale voorschriften voor Frankrijk (A +) en Duitsland (AgBB). Deze testrapportages kunnen worden gebruikt voor Breeam, Natureplus en Cradle-to-Cradle accreditatie.

Responsible Care

AD International ondersteunt het Responsible Care initiatief. Responsible Care (RC) is een wereldwijd initiatief van de chemische sector, gericht op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Open en transparant communiceren met stakeholders maakt ook een belangrijk deel uit van Responsible Care. Het RC-programma is actief in zestig landen, waaronder Nederland. Als sector willen we met behulp van RC graag de sleutelrol vervullen die wij voor onszelf zien in de verduurzaming van de samenleving.

Full batch control

AD International heeft een robuust productie- systeem dat gebaseerd is op in-house best practices en hoge industrie standaarden. Ons ERP systeem maakt volledige batch controle mogelijk.

Hoog opgeleid team

Het R&D en Laboratorium team van AD International bestaat uit hoog opgeleide chemische specialisten die multidisciplinair zijn onderlegd. Daarnaast beschikt AD over een goed opgeleid productieteam dat continue wordt bijgeschoold. Dit maakt onze operators echte vakmensen.

REACH kennis

AD International heeft de ontwikkelingen met betrekking tot de REACH wetgeving vanaf het begin op de voet gevolgd. De afgelopen 7 jaar heeft zij dan ook meerdere complexe REACH trajecten doorlopen. Als een van haar diensten ondersteunt AD (internationale) klanten met REACH gerelateerde vraagstukken. Het spreekt voor zich dat wij om deze reden continue op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving zodat chemische producten veilig gemaakt kunnen worden en klanten verzekerd zijn van up to date kennis en know how.

Over ons

Magma Industries produceert al meer dan 25 jaar brandvertragende vloeistoffen, coatings, industriële additieven en aanvullende producten.

Bedrijfsfilosfie

Toonaangevend producent van innovatieve en doeltreffende oplossingen binnen de brandveiligheidsindustrie.

Product ontwikkeling

Magma beschikt over een eigen R&D afdeling, die onderdeel uitmaakt van de onderzoeks-en laboratorium faciliteiten van AD International.

AD International

Magma Magma Industries is onderdeel van AD International, een internationaal opererende onderneming actief in de ontwikkeling, productie en wereldwijde levering van chemicaliën.